เปิดโรงแรมใหม่

เราให้บริการลูกค้าโรงแรม โฮสเทล สปา ร้านอาหาร โรงเรียนสอนภาษา โรงภาพยนตร์ ทุกประเภท

ในเขตพื้นที่เชียงใหม่และลำพูน โดยเครื่องมือมาตรฐาน ราคายุติธรรม ให้บริการมาตรฐานเดียวกับโรงแรม 5 ดาว